Knelpunt analyse bij Banzo Waste Recycling Solutions

Banzo Waste Recycling Solutions is een system integrator, gespecialiseerd in het engineeren, installeren en onderhouden van transportinstallaties, op- en overslagsystemen en scheidingsinstallaties voor huis-, bouw- en sloopafval.

PD Solutions heeft in opdracht van Banzo een knelpunt analyse uitgevoerd. Doel van deze knelpuntanalyse is het identificeren van factoren die het bereiken van gestelde bedrijfsdoelen in de weg kunnen staan. Het is goed mogelijk dat deze knelpunten vandaag de dag niet aanwezig lijken te zijn, maar met het oog op verwachtte groei,  in de toekomst serieuze bottlenecks in het zullen vormen. Door deze knelpunten nu te identificeren, kunnen tijdig maatregelen genomen worden.

Enkele van de geidentificeerde knelpunten waren:

  • Weinig tot geen structurele methodiek voor het vastleggen van productkennis
  • Geen goede tooling aanwezig voor het beveiligen van CAD-Data

Banzo heeft PD Solutions gevraagd ook de volgende stap voor te bereiden, het maken van een plan van aanpak om de knelpunten te elimineren.