Koppeling Tekla Structures en VaultPro gerealiseerd.

Samen met een team bestaande uit een Tekla specialist en VaultPro consultant is er gewerkt aan een geautomatiseerde export van het constructiewerk vanuit Tekla Structures naar VaultPro voor een klant in de systeembouw.

Omdat het Tekla 3D CAD model in Tekla beheerd blijft, worden uitsluitend de item gegevens van de stalen delen ge-exporteerd naar het PDM systeem. In de VaultPro (PDM)  itemmaster  worden vervolgens (Tekla) items aangemaakt voorzien van alle gewenste  etadata afkomstig uit de Tekla delen.

Op basis van een import-script in VaultPro worden de Tekla staaldelen direct toegewezen een een item van de juiste item-categorie in Vault zodat de delen direct meelopen met het juiste releaseproces.

In principe was het ook mogelijk items direct naar ERP te sturen. Echter wordt door deze gekozen werkwijze via PDM het mogelijk gemaakt het release-proces van al het staalwerk naar ERP beter te managen samen met de Inventor items in dezelfde bouwfase.

De fasering zoals deze gedefinieerd is in Tekla (bouwfasen) worden namelijk ook meegenomen als kenmerk. Dit maakte het mogelijk de staaldelen direct in de juiste item- project structuur op te nemen van het betreffende project.

De projectstructuur in VaultPro wordt aangevuld met de ge-engineerde ETO delen  ontworpen in Autodesk Inventor.

Tekla structures screencapture