Design – Configure – Price – Quote

De  combinatie van specialisten van diverse applicaties, een jaren lange visie en veel enthousiasme, heeft geresulteerd in een unieke workflow voor systeemintegrators.

Vanuit een 3D omgeving wordt een project-database gegenereerd bestaande uit o.a. geometrie en coördinaten van de assets in de layout. Deze gegevens zijn vervolgens de input voor de rule-engine die een belangrijk deel vormt van de centrale database. De configuratie regels in de rule-engine zorgen voor een acurate BOM per asset. Kost- en verkoopprijzen worden berekend aan de hand van stuksprijzen al dan niet gesynchroniseerd met een ERP systeem.

Met de webbased userinterface kan indien gewenst elke asset verrijkt worden met extra gegevens die niet opgenomen zijn in de 3D layout. Denk aan specifieke motor-vermogens of extra noodstoppen of aansluitingen. Uiteraard worden deze componenten toegevoegd aan de sales-bom t.b.v. het bepalen van de verkoopprijs in de gewenste valuta, eventueel afgerond met een projectkorting.

Vervolgens kunnen, naast de offerte diverse, documenten gegenereerd worden. Denk aan een overzicht van alle toegepaste motoren of diverse overzichten gegroepeerd per asset of alle staaldelen om maar iets te noemen.

Uiteraard kan er nog veel meer en zijn alle praktijk scenario’s onder de loep genomen. Wat als een 3D asset bestaat uit een special? Hoe zit het met een nieuwe versie van de layout?

Geïnteresseerd in deze werkwijze, neem gerust contact op om samen te beoordelen wat de mogelijkheden zijn.