Software selectie

PD Solutions kan ondersteuning bieden in software selectie trajecten. Samen met een team van uw werknemers stellen we een specificatie op van vereiste en gewenste functionaliteiten. Vervolgens bepalen we welke soort applicatie er nodig is en selecteren we een aantal leveranciers. De leveranciers krijgen de gelegenheid in een live demonstratie de gewenste functionaliteiten te tonen.

Na deze stap mogen de meest geschikte aanbieders door na de volgende fase. Deze fase zal gericht zijn op het oplossen van openstaande vraagstukken. Belangrijke vraag in deze processtap is in hoeverre de software aangepast kan worden op uw eisen en wensen, of dat het wellicht toch beter is te conformeren aan een nieuw systeem.
Antwoord op deze vraag zal grotendeels afhangen van de kosten-baten analyse die gemaakt wordt.

Is de uiteindelijke beslissing gemaakt? PD Solutions helpt graag ook de volgende stap succesvol te laten door het geven van implementatie begeleiding.