Implementatie begeleiding

De ervaring leert dat ICT implementaties complex zijn en vaak een lange doorlooptijd kennen. Interne medewerkers die onderdeel uitmaken van het team moeten de werkzaamheden voor dit soort projecten vaak combineren met dagelijkse werkzaamheden. Dat resulteert vaak in het uitstellen van activiteiten. Het uitlopen van projecten gaat vaak gepaard met onvrede bij teamleden. De relatie met de software leverancier raakt verstoord. Het vertrouwen in een succesvol einde neemt af en de kosten van het project nemen toe. In het ergste geval wordt na escalatie het project zo snel mogelijk afgewerkt maar levert het een systeem op dat niet voldoet aan verwachtingen.

PD Solutions kan u begeleiden bij  implementaties van ICT systemen. Belangrijkste taken:

  • Doelstellingen in het vizier te houden
  • Opzetten van een projectplanning voor uw key-users en leverancier
  • Controle op het nakomen van afspraken van de leverancier
  • Systematisch beheer van issues die ontstaan tijdens het proces en opvolging hiervan
  • Opstellen usecases t.b.v. testen functionaliteit
  • Rapportage project voortgang